Hauswartung

Frau Susanne Altorfer Hauswartung Flaach (Sekundarschule)
+41 52 320 16 25
susanne.altorfer@schuleflaachtal.ch
Herr Edwin Frei
Hauswartung Buch am Irchel / Co-Teamleitung
+41 52 320 17 38
+41 79 295 37 39
edwin.frei@schuleflaachtal.ch
Herr Jürg Hahn
Hauswartung Dorf / Co-Teamleitung
+41 52 320 17 65
juerg.hahn@schuleflaachtal.ch
Frau Ines Hess
Hausdienst
+41 52 320 16 26
ines.hess@schuleflaachtal.ch
Frau Lina Leutwiler
Hauswartung Volken
+41 52 320 17 87
lina.leutwiler@schuleflaachtal.ch
Herr Gary Naegeli
Hauswartung Berg am Irchel & Turnhalle Flaach
+41 52 320 17 14
gary.naegeli@schuleflaachtal.ch
Frau Monika Ott
Hausdienst
+41 52 320 17 69
monika.ott@schuleflaachtal.ch
Frau Sybille Werner
Hauswartung Flaach (Kindergarten) / Schulassistenz
+41 52 320 16 94
sybille.werner@schuleflaachtal.ch
Frau Debora Widmer
Hausdienst
+41 52 320 16 81
debora.widmer@schuleflaachtal.ch
Herr Joram Widmer
Hauswartung Flaach (Primarschule)
+41 52 320 16 80
joram.widmer@schuleflaachtal.ch